DEEL I
MACHTEN VAN AARDZEE


 
 
Slechts in zwijgen het woord,
slechts in duisternis licht,
slechts in sterven het leven:
 
scherp staat de vlucht van de havik
tegen de lege hemel.
 
De Schepping van Ea