Virginia Andrews

Bloemen op zolder

Omslagtekst:

Vier gelukkige kinderen verliezen hun vader bij een verkeersongeluk. Hun verwende moeder wendt zich in wanhoop tot haar ouders, die haar hebben onterfd toen zij vijftien jaar geleden wegliep om met een halfoom te trouwen. Zo verhuizen de kinderen in het holst van de nacht naar het riante landgoed van hun grootouders. Ze worden verstopt op een donkere, muffe zolder en moeten daar blijven tot de ongelooflijk rijke grootvader is gestorven. Dat is slechts een kwestie van dagen, volgens de moeder. Maar dagen worden maanden en uiteindelijk jaren en nog steeds gaat de zieke oude man niet dood. De wegkwijnende kinderen worden 'verzorgd' door de grootmoeder, die hen kwelt en vernedert. De twee oudste kinderen naderen de volwassenheid, worstelen met nieuwe verlangens en begeertes. En dan ziet de oude grootmoeder haar kans schoon. Wrekend…en moordzuchtig.

 

Drieëntwintigste druk

Een briefkaart of telefoontje naar onze uitgeverij is voldoende om u te verzekeren van regelmatige informatie over nieuwe uitgaven uit ons fonds.

Postbus 108,3740 AC Baarn, tel. 02154-17241.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Andrews, Virginia

Bloemen op zolder ⁄ Virginia Andrews; [vert, uit het Engels door Parma van Loon]. – Baam: De Kern

Vormt samen met: Bloemen in de wind, Als er doornen zijn en Het zaad van gisteren, de Dollanganger Saga.

Vert, van: Flowers in the attic. – New York: Pocket Books, 1979.

ISBN 90-325-0274-3

UDC 82-3 UGI 420

Trefw.: romans; vertaald.

Omslagontwerp: Tejo Hendriks

Copyright© 1979: Virginia Andrews

Published by agreement with Lennart Sane, Karlshamn

Copyright © 1981 Nederlands taalgebied: BV Uitgeverij De Kern, Baarn

Verspreiding voor België: Standaard Uitgeverij, Antwerpen


Boek een

Zal ook het leem tot zijn

vormer zeggen: Wat

maakt gij?

Jesaja 45:9