Dankwoord


Naast de mensen die me ook al hielpen bij De Stam van de Holebeer en wier hulp mij ook voortdurend tot steun is geweest bij dit boek over de Aardkinderen, waarvoor ik hun nog steeds zeer dankbaar ben, ben ik verder dank verschuldigd aan: De directeur en staf van Malheur Field Station, in het hoge steppegebied van Centraal-Oregon, en vooral Jim Riggs. Hij heeft me onder andere geleerd hoe je vuur maakt, hoe je een speerwer- per gebruikt, hoe je slaapmatten kunt maken van biezen, hoe je stenen gereedschap maakt volgens de druk-schilfertechniek, en hoe je hertehersens fijnmaakt—wie zou hebben gedacht dat je daarmee een hertevel kon omtoveren in fluweelzacht leer? Doreen Gandy, voor het zorgvuldige nalezen en haar zeer gewaardeerde opmerkingen, zodat ik er zeker van kon zijn dat dit boek geheel op zich zelf staat.

Ray Auel, voor zijn steun, aanmoediging, hulp, en het afwassen