Dit boek is in liefde opgedragen aan mijn dochter, Katherine Anne Smith. Ik dank iedereen die zijn medewerking verleend heeft voor het vertrouwen en de vrijgemaakte tijd. Mijn dankbaarheid en respect gaan vooral uit naar Ann voor haar moed, haar intelligentie, haar kwetsbaarheid, haar eerlijkheid, haar vriendschap en haar vechtlust. Mogen de goden over haar waken.

Om redenen van privacy zijn Anns naam en de namen van haar familie en vrienden veranderd. Voor Anns psychiater is de voornaam ‘Willy’ bedacht. We noemen hem ook dokter A, voluit: dokter Anorexia, of nog meer voluit: dokter Willy Anorexia. Een collega van hem heeft de schuilnaam dokter Joris Kortenberg gekregen, afgekort: dokter K.

Sommige mailtjes en dagboeknotities van Ann zijn door mij stilistisch lichtjes geredigeerd.

Deze ruwe tijdlijn biedt de lezer een bondig overzicht van Anns leven.

 

1966

huwelijk ouders Ann

1967

geboorte Yves

1968

geboorte Ann

1970

geboorte Marc

1980

op internaat (middelbare school)

1983

eerste therapie (bij dokter Athuis)

1985

gezinstherapie (later bij diezelfde therapeut ook individuele therapie)

1986

eerste kandidatuur burgerlijk ingenieur (tot en met Pasen, maar niet voltooid vanwege opname)

1987

eerste opname (op aandringen van dokter A, in Kortenberg, zes maanden)

1988

verhuizing naar Leuven en begin studie psychologie

1992

tweede opname (op aandringen van dokter A, in Tienen, zes maanden)

1993

nabehandeling bij dokter A (terug-naar-kindertijdsessies)

1994

begin doctoraatsstudie met een FWO-beurs

1997

overlijden vader Ann

1998

verdediging doctoraatsstudie en promotie

1999

beleidsmedewerker in een ziekenhuis; relatie met Dirk

2000

verhuizing van Leuven naar Tienen

2001

derde opname (op eigen initiatief, in Tienen, drie maanden, benoemen van incest)

2001

stafmedewerker bij een organisatie in Brussel

2005

verhuizing naar Brussel

2006

vierde opname (op aandringen van haar laatste therapeut, in Gent, drie maanden)