DEEL EEN 

DE PSYCHOHISTORICI

1

hari seldon... geboren in het jaar 11988 van het Galactisch tijdperk; overleden in het jaar 12 069. Volgens de thans gebruikelijke datering leefde hij dus van het jaar -79 tot het jaar 1 van het Foundation-tijdperk. Geboren uit een middenstandsechtpaar op Helicon in de Arcturus-sector (waar zijn vader, volgens een legende waarvan de echtheid niet geheel vaststaat, tabaksplanter was op een van de watercultures van de planeet) bleek hij reeds op jeugdige leeftijd een grote vaardigheid op het gebied van de mathematica te bezitten. Er bestaat een groot aantal - soms tegenstrijdige - anekdotes omtrent deze vaardigheid. Zo zou hij, toen hij twee jaar oud was... ... De grootste prestaties verrichtte hij ongetwijfeld op het gebied van de psychohistorie. Toen hij met zijn studie begon, bleek deze wetenschap niet meer dan een verzameling vage axioma's te zijn. Na zijn dood was het een diepgaande statistische wetenschap geworden ... ... De meest betrouwbare bron voor Hari Seldon's leven is de biografie die werd geschreven door Gaal Dornick die in zijn jeugd - twee jaar vóór het overlijden van de grote mathematicus - een ontmoeting met Seldon had. Het verhaal over deze ontmoeting ... 

encyclopedia galactica1


1Alle citaten uit de Encyclopedia Galactica zijn ontleend aan de 116e druk, in 1020 GT gepubliceerd door de Uitgeversmaatschappij Encyclopedia Galactica, Terminus, en overgenomen met toestemming van de uitgever.