17

De eerste luitenant van de 'Donkere Nevel' keek vol afgrijzen naar het visischerm. 

'Grote ruimte nog aan toe!' Het had een kreet moeten zijn, maar het zakte af tot gemompel. 'Wat is dat?' 

Het was een schip, maar wat voor een schip! Op de flanken blonk het blazoen van het Imperium: het Ruimteschip-en-de-Zon. 

Alle alarmsignalen aan boord begonnen hysterisch te loeien. 

Bevelen vlogen in het rond. De 'Donkere Nevel' maakte zich gereed om te vluchten - of te vechten als het niet anders kon. In de ultragolfafdeling spoedde zich een bericht naar de Foundation. 

Steeds opnieuw. Steeds opnieuw! Het was eensdeels een verzoek om versterking, maar voornamelijk een waarschuwing.